چگونه می توان زیاد عمر کرد | میهن کمپ

چگونه پیر زنی 125سال عمر کرده

گروه مجلات همشهری: اسمــــش خدیجـه خانم است. ساکن یکی از روستاهای ورامین. همه اهالی او را به واسطه سن و سال زیادی که دارد می شناسند.

نوه و نتیجه هایش او را ننه خدیجه صدا می کنند.  وقتی پای صحبت های پیرزن بنشینید می گوید که تا زمان احمد شاه را به خاطر دارد اما حالا به خاطر سن زیادش حال و حوصله حرف زدن ندارد.


==>> مشاهده ادامه مطلب چگونه پیر زنی 125سال عمر کرده . . .