فواید گیاه زعفران برای قاعدگی | میهن کمپ

با گیاه زعفران اختلالات پیش از قاعدگی را کاهش دهید

مطالعات پژوهشگران مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان می دهد … گیاه زعفران در کاهش اختلالات پیش از قاعدگی ( سندرم PMS) بسیار موثز است …


==>> مشاهده ادامه مطلب با گیاه زعفران اختلالات پیش از قاعدگی را کاهش دهید . . .