فواید درس خواندن | میهن کمپ

چرا نسل سومی‌ها درس نمی خوانند

یک‌ سوال ‌تکراری
نه… به آمارها هم خوشبین نباشید. حتی اگر آمارها رشدی در زمینه کتابخوانی نشان دهند، باز هم ما نمی‌توانیم ادعا کنیم ملت کتاب‌خوانی هستیم. خوشبینانه‌ترین آمار ما در زمینه کتابخوانی، همان ۲ دقیقه در روز است که آن هم به خیلی‌ها نمی‌رسد. در واقع عده‌ای هستند که روزی چند ساعت کتاب ‌می‌خوانند و بقیه به حساب آنها ۲ دقیقه کتابخوان ‌می‌شوند!

==>> مشاهده ادامه مطلب چرا نسل سومی‌ها درس نمی خوانند . . .