دانستنی های جالب | میهن کمپ

دانستنی های جالب!

دانستنی ها

آیا موجودی که سر جنس نر را قطع می کند تا با او جفتگیری کند را می شناسید؟
برای مشاهده مجموعه دانستنی های این هفته، در ادامه مطلب با ما همراه باشید…


==>> مشاهده ادامه مطلب دانستنی های جالب! . . .

دانستنی های جدید و خواندنی اردیبهشت ماه ۹۰

 

خودروسازی، بزرگترین صنعت در جهان است.

ونگوگ در طول حیاتش تنها یکی از نقاشی های خود را به فروش رساند.

گربه های خانگی ۷۰ درصد وقت خود را در خواب سپری می کنند.

بزرگترین گل جهان فلوریا نام دارد.


==>> مشاهده ادامه مطلب دانستنی های جدید و خواندنی اردیبهشت ماه ۹۰ . . .