4 خرداد 91 تهران برف آمد | میهن کمپ

4 خرداد 91 تهران برف آمد

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شب گذشته در ارتفاعات توچال حدود 10 سانتیمتر برف آمد این برف در ارتفاع 4 هزار متری توچال بارید و باعث خوشحالی اسکی نوردان شد

ارسال نظر