مدرک تحصیلی منوچهر متکی | میهن کمپ

مدرک تحصیلی منوچهر متکی

منوچهر متکی ، که در کارنامه کاری خود ، نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، سفیر ایران ، مدیر کلی اروپای غربی ، معاونت امور بین الملل و معاونت حقوقی ، کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه ، معاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه  عهده دار بوده است ، مدرکی تحت عنوان دکتری به دست نیاورده است.

سوابق ثبت شده از این کاندیدای در سازمان بازنشستگی در تاریخ اسفند 1389 گویای این حقیقت است که منوچهر متکی فرزند محمد علی به ماره ملی 2249560323 در سوم فروردین ماه سال 1332 به دنیا امده است.

 

برای مشاهده مدرک تحصیلی وی و همچنین سند مربوطه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

همچنین منوچهر متکی ، در هفته گذشته در یکی از میتینگ های تبلیغاتی اش ، شعر جالبی را بیان کرد ،

جز راست نباید گفت ، هر راست نشاید گفت

شاید به اعتقاد او ، عدم داشتن مدرک دکتری از راست هایی که نشاید گفت.

 

 

 

ارسال نظر