گزارش تصویری از برداشت فلفل در سبزوار | میهن کمپ

گزارش تصویری از برداشت فلفل در سبزوار

فلفل

گزارش تصویری از برداشت فلفل در سبزوار

فلفل (1)

میهن کمپ: جهت مشاهده گزارش تصویری برداشت فلفل در روستای بیزه شهرستان سبزوار به ادامه مطلب توجه فرمایید…

فلفل

گزارش تصویری از برداشت فلفل در سبزوار

جهت مشاهده بهتر تصاویر، بر روی عکس‌ها کلیک نمایید.

فلفل (2)

فلفل فلفل (3)

فلفل فلفل (4)

فلفل فلفل (5)

فلفل فلفل (6)

فلفل

ارسال نظر