کنایه جالب جواد خیابانی به رعایت نشدن سقف قرار داد | میهن کمپ

کنایه جالب جواد خیابانی به رعایت نشدن سقف قرار داد

میهن کمپ | http://mihancamp.com

– گزارشگر بازی ایران و مالدیو معتقد است که برخی از بازیکنان تیم ملی سقف قرارداد را رعایت نکرده اند!

جواد خیابانی در حاشیه گزارش بازی ایران و مالدیو گفت:«متاسفانه بازیکنان ما هنوز نتوانسته اند دروازه مالدیو را باز کنند.اگر بنا به قیاس کردن باشد هر کدام از بازیکنان ما که در زمین هستند ششصد یا هفتصد میلیون تومان می ارزند،البته برخی ها هم یک میلیارد تومان.»
گزارشگر این بازی در حالی این کنایه را زد که امسال همه بازیکنان ملزم به رعایت سقف قرارداد 350 میلیون تومانی هستند و هر بازیکنی که از قانون سرپیچی کند یک سال با محرومیت روبرو می شود.

ارسال نظر