کلیپ لحظاتی پس از زلزله در آذربایجان شرقی | میهن کمپ

کلیپ لحظاتی پس از زلزله در آذربایجان شرقی

در این کلیپ ساعات ابتدایی پس از زلزله نمایش داده میشود. این حادثه رو به مردم ایران تسلیت می گوییم

آن طور که در خبر ها آمده آذربایجان به خون نیاز مند است. مخصوصا خون منفی.همه مردم به کمک آنها میشتابند.

ارسال نظر