کشف بزرگترین نابغه علم ریاضی در مجلس | میهن کمپ

کشف بزرگترین نابغه علم ریاضی در مجلس

تلخ و دردآور است که رسانه‌ها، اشتباهات مجلس و یا دیگر مسئولین را به آنها ثابت کنند، ولی باز هم برخی نمایندگان مجلس، هر چه را که دلشان خواست بر زبان بیاورند.

سید حسین نقوی‌ حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرموده‌اند: تأسیس سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در میانمار که ۸ تا ۱۰درصد معادل هشتصد هزار نفر از جمعیت ۵۵ میلیون نفری آن مسلمان است، در حال پیگیری در این کمیسیون بوده و در صورت نهایی ‌شدن، دستگاه دپیلماسی کشور را ملزم به اجرای آن خواهیم کرد.

آقای نماینده خلاصه خدمتتان عرض کنیم که:
برادر عزیز که ظاهرا از یک دانشگاه دکترا هم گرفته‌ای! برقراری روابط دیپلماتیک نیازمند موافقت طرفین است. اگر این گونه بود که هر کسی دلش خواست در یک کشور دیگر سفارتخانه باز کند، تا حالا آمریکا و اسرائیل در ایران صد سفارتخانه باز کرده بودند.

شما در دانشگاه احیانا کنوانسیون حقوق دیپلماتیک را نخوانده‌اید که بر پایه مادهٔ ۲ آن، برقراری روابط دیپلماتیک میان کشور‌ها و مأموریت‌های دایم دیپلماتیک با رضایت دو جانبه به وقوع می‌پیوندد؟

چطور به خودتان اجازه داده‌اید، چنین ایده عجیبی را بر زبان برانید؟

ثانیا: تبصره ماده دوم ‌قانون وظایف وزارت امور خارجه می‌گوید: برقراری و قطع روابط سیاسی با تصویب هیأت وزیران انجام خواهد گرفت.

شما کدام یک از وظایفتان را در مجلس انجام داده‌اید که پایتان را در کفش دیگران فشار می‌دهید؟ چرا هیچ احترامی برای قوانین کشور قائل نیستید؟

ثالثا: برادر عزیز، کشور میانمار شصت میلیون نفر جمعیت دارد و نزدیک هشتصد هزار نفر مسلمان. شما می‌فرمایید ۵۵ میلیون نفر جمعیت و هشتصد هزار نفر مسلمان. با کدام علم ریاضی و با کدام ماشین حساب می‌شود گفت، این کشور ۸ تا ۱۰ درصد مسلمان دارد؟ هشت تا ده درصد این عدد می شود حدود پنج میلیون نفر نه هشتصد هزار نفر، اینکه یک مسأله پیچیده ریاضی نیست؛ این مسأله کتاب ریاضی پنجم ابتدایی است.

از این بد‌تر آنکه، ندانستن قوانین و مقدمات حقوق بین‌الملل به کنار، شما وقتی که کمترین شناخت را از یک کشور ندارید، چگونه در مورد آن تصمیم می‌گیرید؟

نکنه مهمتر که درآخر باید متذکر بشم اینه که همه اینها رو از خبرگزاری آفتاب زدم که اون هم از تابناک نقل قول کرده

ارسال نظر