ژاپن وقوع دومین انفجار در نیروگاه فوکوشیما را تایید کرد! | میهن کمپ

ژاپن وقوع دومین انفجار در نیروگاه فوکوشیما را تایید کرد!

یوکیو ادانو، دبیر کابینه ژاپن با اشاره به اطلاعاتی که از اپراتور تپکو دریافت کرده است، ضمن اعلام این خبر گفت که احتمالا محفظه راکتور آسیبی ندیده است و احتمال اندکی در خصوص نشت تشعشع جود دارد…

یک مقام تپکو گفت که تعدادی از کارگران زخمی شده‌اند اما به تعداد افراد آسیب دیده و جزییات آن اشاره‌ای نکرد.

آژانس ایمنی هسته‌یی ژاپن اعلام کرد که انفجار در راکتور شماره سه نیروگاه شماره یک فوکوشیما احتمالا ناشی از انتشار گاز هیدروژن بوده است.

انفجار ناشی از هیدروژن به راکتور شماره یک همان نیروگاه در روز شنبه آسیب وارد کرد.

مقامات ژاپن اعلام کرده‌اند نواحی که تا شعاع ۲۰ کیلومتری محل استقرار نیروگاه واقع هستند از ۲۱۰ هزار سکنه آن خالی شده است.

ریومیاکه، سخنگوی آژانس ایمنی هسته‌یی ژاپن گفت: به افرادی که هنوز در نواحی مذکور قرار دارند شدیدا توصیه شده است به داخل ساختمان‌هایی که در نزدیکی‌شان قرار دارد، بروند.

حدود ۷۴۶ نفر شامل بیماران، افراد سالمند و کارکنان سه بیمارستان و خانه‌های سالمندان، هم چنان در شعاع ۲۰ کیلومتری نیروگاه به سر می‌برند.

یک مقام فوکوشیما گفت که تاکنون ۳۱۱ نفر از محل خارج شده‌اند.

یکی از دیوارهای ساختمانی که راکتور هسته‌یی در آن قرار داشت در نتیجه این انفجار فرو ریخت اما تاکنون محفظه راکتور آسیبی ندیده است.

ادانو در توضیح دلیل انفجار گفت ظاهرا انفجار از تجمع بیش از حد هیدوژن که درون راکتور هسته‌یی جمع شده بود ناشی شده است که ناشی از خنک نشدن کافی هسته‌ی راکتور هسته‌یی بوده است.

بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، تپکو روز دوشنبه اعلام کرد که سطح تشعشع در نیروگاه فوکوشیما دایچی بالا رفته است.

سیستم خنک کننده راکتور در پی زمین لرزه و سونامی آسیب دید و باعث شد اپراتور هوای آلوده به رادیو اکتیو را آزاد کند تا فشار داخل محفظه راکتور کاهش یابد.

سخنگوی تپکو گفت که سطح دقیق تشعشع در سایت فعلا کاملا مشخص نیست.

اپراتورها ورود آب دریا به راکتو را روز دوشنبه متوقف کردند که باعث افزایش سطوح فشار و تشعشع شد.

دولت ژاپن هشدار داده بود که احتمال انفجار به دلیل تجمع گاز هیدروژن در ساختمان راکتور وجود دارد.

ارسال نظر