چرا آیت الله طالقانی در دل همگان جای داشت؟ +عکس | میهن کمپ

چرا آیت الله طالقانی در دل همگان جای داشت؟ +عکس

محمود طالقانی (1)

آیت الله طالقانی شخصیت با نفوذ و محبوبی بود. اما چرا؟ چه ویژگی خاصی موجب این محبوبیت میشد؟ در ادامه مطلب، خاطره ای زیبا از ایشان را می خوانید…

 

 

 

آیت الله طالقانی را شخصیت با نفوذ و محبوبی بود. اما چرا؟ چه ویژگی خاصی موجب این محبوبیت میشد؟

برگی از تاریخ را با هم مرور می کنیم:

در میان تعجب حاضرین به جای نشستن بر روی صندلی های مجلس بر روی زمین نشست و چند نفر از نمایندگان نیز به نشانه احترام با ترک صندلی هایشان روی زمین کنار وی نشستند.

محمود طالقانی (5)
طالقانی خواستار تشکیل مجلس در مسجد بود و با استناد به مجلس مسلمانان در صدر اسلام که به شکل دایره روی زمین نشسته و مجلس آنها صدر و ذیل نداشت، تا جای که واردین و نمایندگان قبایل و کشورهای خارجی رسول خدا را چون هیچ گونه امتیازی در جایگاه و لباس از دیگران نداشت نمی شناختند، خود نیز به پیروی از این سنت در اولین جلسه ی افتتاحیه مجلس خبرگان (28 مرداد 1358) هنگامی که با کمی تاخیر وارد مجلس شد در میان تعجب حاضرین به جای نشستن بر روی صندلی های مجلس بر روی زمین نشست و چند نفر از نمایندگان نیز به نشانه احترام با ترک صندلی هایشان روی زمین کنار وی نشستند.

محمود طالقانی (9)
در فاصله تنفس جلسه اول و دوم بسیاری از نمایندگان و علما و روحانیون عضو مجلس دورادور طالقانی روی زمین نشسته و به بحث پرداختند. در این حین وقتی آیت الله بهشتی از ایشان خواستند که در صورت امکان برای جلوگیری از سوء تعبیر طبق آیین نامه بر جایگاه خود بنشینند، طالقانی نیز در جواب داد:

« قبلا به من گفتند که این کار خلاف آیین نامه است و من جواب دادم که جریمه آن را هر چه هست، می دهم. من دوست داشتم به جای این کاخ در مسجد جلسات برگزار می کردیم… وقتی می گوییم که مسجد جای همه گونه جلسات بحث و بررسی و تصمیم گیری های سیاسی و نظامی است که خودمان رعایت نمی کنیم.»

محمود طالقانی (8)
هرچند که طالقانی تا زمانی که در قید حیات بود از چهارده جلسه ی مجلس تنها در پنج جلسه به طور کامل شرکت کرد و در سه جلسه نیز با تاخیر حاضر شد و در اکثر ساعات حضور نیز بیشتر در حال تفکر و سکوت و نگرانی بر روی زمین می نشست، با این وجود تاثیر و سهم طالقانی در بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ انقلاب اسلامی و در همین ساعاتی که حضور داشت، فراموش نشدنی و ماندگار است.

محمود طالقانی (3) محمود طالقانی (4) محمود طالقانی (7) محمود طالقانی (6) محمود طالقانی (2)

 

 

ارسال نظر