پیامک جدید عاشقانه مرداد ماه 90 | میهن کمپ

پیامک جدید عاشقانه مرداد ماه 90

اس ام اس های مرداد ماه ۹۰

میهن کمپ | http://mihancamp.com

اگه سرخاکم اومدی دیدی به احترامت بلندنشدم ،ازسکوتم بفهم خاک پات شدم!

فرستنده : ۸۵۰۰***۰۹۳۷

+++++++++++

مهربانی نقش هر نقاش نیست ، هرکه نقشی را کشید نقاش نیست ، نقش را نقاش معنا میدهد ، مهربانی نقش یارست ، حیف که یار نقاش نیست.

فرستنده : رها

+++++++++++

اگه کسی رو دوست داری بهش بگو به اندازه تمام بی وفایی های دنیا دوست دارم چون بیوفایی های دنیا تمومی نداره.

فرستنده : ۲۲۶۸***۰۹۳۸

+++++++++++

هرچه زدم بی تو دلم وانشد / جزتو کسی باب دل ما نشد / هرچه پرستو شدم و پرزدم / هم نفسی مثل تو پیدا نشد.

فرستنده : ۰۸۳۵***۰۹۱۷

+++++++++++

ارزش هرعزیزی راهمیشه ازاندیشه یک لحظه نبودنش می توان فهمید!

فرستنده : ۸۶۳۲***۰۹۱۸

 

+++++++++++

غضنفر زن سبزه میگیره گره اش میزنه!

فرستنده : هستی

+++++++++++

قلب,کتاب چشم است.(آنچه چشم بنگرد درقلب نشیند.)

فرستنده : ستایش

+++++++++++

دل من پشت سرت کاسه آبی شدوریخت

کی شودپیش قدمهای تواسفندشوم…

فرستنده : ۵۳۸۹***۰۹۳۹

+++++++++++

تمام عمر دویدم و نرسیدم وبا حیرت به کسانی نگاه کردم که ندویدند و رسیدند ، پس ایستادم و شکستم.

فرستنده : ۰۰۱۷***۰۹۳۷

+++++++++++

یادته زیرگنبد کبود / توبودی و کلی آدم حسود / تقصیر همون حسوداست که حالا / هستی ما شده یکی بود یکی نبود.

فرستنده : ۶۳۴۸***۰۹۳۸

+++++++++++

۸بار بگو ساندویچ و اینو برای ۸ نفرهم بفرست فرداشب پیتزا میخوری باور کن یک نفر کوتاهی کرد شام ماست و خیار خورد.

فرستنده : ۵۸۹۵***۰۹۱۱

+++++++++++

~~~~~~ الله ~~~~~

گردنتو بیار جلو میخوام بندازم گردنت تا همیشه نگهدارت باشه.

فرستنده : ۱۱۴۵***۰۹۳۹

+++++++++++

سه شاخه گل برات میفرستم یکیش از طرف خداونده که نگهدارت باشه دومی ازطرف دلمه که دوستت داره سومی از طرف چشامه که دیدارت رو میطلبه.

فرستنده : دانش از تهران

+++++++++++

همه در حسرت یک پروازند من به پرواز نمی اندیشم به تو می اندیشم که زیباتر از اندیشه پروازی.

فرستنده : ۶۳۴۸***۰۹۳۸

+++++++++++

آقابیا به خاطر باران ظهور کن ، مارا از این هوای سراسیمه دور کن ، وقتی برای بدرقه عشق می روی ، از کوچه های خلوت ماهم عبور کن.

فرستنده : ۳۲۲۵***۰۹۱۹

+++++++++++

دلمان که می گیرد تاوان لحظه هایی است که دل می بندیم.

فرستنده : ۵۰۵۴***۰۹۳۶

+++++++++++

 

[”””””””'”‘]

¡     ¡””””
¡      ”””]

¡     ¡””””

[      ”””’]shghe

”””””””””” mani!

فرستنده : ۷۸۰۲***۰۹۱۸

+++++++++++

سوسک بوست کنه،موش قلقلکت بده; مارمولک توظرف غذات بیفته،اگه فراموشم کنى

فرستنده : ۷۸۰۲***۰۹۱۸

+++++++++++

میگن: بالاترازعشق،عادت است.هیچگاه کسی راکه بهت عادت داره ترکش نکن!

فرستنده : ۲۲۶۸***۰۹۳۸

+++++++++++

پیش از آنکه دستهای درخت به نور برسد پاهایش ترکی را تجربه کرد. گاهی برای رسیدن به نور باید از ترکی عبور کرد.

فرستنده : ۹۰۹۶***۰۹۳۹

+++++++++++

شادیهایم ازآنت! اندک بودنش رابرمن خرده مگیر!این تمام سهمم از زندگیست.

فرستنده : دانش از تهران

+++++++++++

عمری دیواربودیم وتکیه گاه رفقااکنون خراب شده ایم وخاک پای رفقا

فرستنده : دانش از تهران

+++++++++++

فرستنده:من

هدف:عرض ارادت

گیرنده: عزیزدل

حرف دل: خیلی دوستت دارم:

فرستنده : دانش از تهران

+++++++++++

دربهشت آنچه راکه بخواهیم،مى شود.اما در دنیاآنچه راکه مى شودبایدخواست.

فرستنده : دانش از تهران

+++++++++++

فرستنده: دوست

مدرک: رفاقت

دلیل: دوست داشتن

هدف: یادکردن

گیرنده: یه گل

فرستنده : ۳۳۵۹***۰۹۳۸

+++++++++++

سال قبل مبارک(ستاد شادسازی عقب ماندگان ذهنی)

فرستنده : ۳۳۵۹***۰۹۳۸

+++++++++++

توی جاده ای که انتهاش معلوم نیست پیاده یاسواره بودن فرقی نمیکنه .امااگه همراهی داشته باشی که تنهات نذاره بی انتها بودن جاده برات آرزو میشه.

فرستنده : ۵۳۹۳***۰۹۱۳

+++++++++++

غم بی تو بودن آن چنان سنگین است که به هر آینه ای می نگرم.می شکند!

فرستنده : ۶۰۳۸***۰۹۱۷

+++++++++++

اگه یه تابلو بزرگ تو آسمون بود که همۀ دنیا میدیدنش چی روش می نوشتی?!

فرستنده : دانش از تهران

ارسال نظر