پیامک جدید سرکاری مرداد 90 | میهن کمپ

پیامک جدید سرکاری مرداد 90

اس ام اس سرکاری مرداد 90

 

دردریاى عشقت شناکردم

،

،

،

،

،

،

ناگهان قورباغه اى دیدم فرارکردم

فرستنده : 1912***0938

**********************

44444444444444
هرچقدر بشماری 5 نمیشه!!!
چون ما خیلی چاکرتیــــــــــــــم!

فرستنده : دانش از تهران

**********************

یه معما؟ میدونی تو کیو بیشتر از همه دوست داری؟
.
.
.
بالای صفحه اسمشو نوشته!

فرستنده : دانش از تهران

**********************

گاهی وقتا اینقدر حواست به خودته و در آرزوهات غرق میشی که یادت میره یه نفر منتظرته تا
.
.
.
.
از دستشویی بیای بیرون!

فرستنده : 9877***0917

**********************

به اندازه مژه کوچک ردیف پایین چشم چپ پشه.غم تو دلت نباشه…

فرستنده : 2492***0939

**********************

اون چیه از گل بهتره؟ از رنگین کمان قشنگتره؟ از دنیا باارزش تره؟ از آب پاکتره؟ نمیدونی؟ واقعا که! تو هنوز منو نشناختی؟
فرستنده : امید از تهران

**********************

این واسه تو
بو
و
و
و
و
ق
چیه؟ نکنه حق ندارم بوق بزنم؟!
فرستنده : 8972***0937

**********************

اگه گواهینامه موتور داری سریعا خودتو به کارخونه چی توز برسون آخه میمونشون فرار کرده فورا به یه میمون نیاز دارند.
فرستنده : 6769***0913

**********************

میدونی فرق تو با گوسفند چیه؟
.
.
.
.
هیچ فرقی ندارید!!
فرستنده : 0874***0939

**********************

گزارش دادند که خوشگلا رو میگیرن! ما که فراری هستیم خوشبحالت راحتی!
فرستنده : 8381***0936

**********************

مردی درحال خواندن نماز میت بود وقتی به سجده رفت سرش به لبه تابوت خورد و خون آمد قطره ای از خون روی کفن ریخت حکم کفن چیست؟

ارسال نظر