پسری که به عمه اش تجاوز جنسی و پدربزرگش را کشت | میهن کمپ

پسری که به عمه اش تجاوز جنسی و پدربزرگش را کشت

تجاوز

پسری که بعد از تجاوز جنسی به عنف نسبت به عمه خویش،

پدربزرگش را نیز کشته بود، دستگیر شد…

 

فاکس نیوز گزارش کرد “ادو” پس از تجاوز جنسی به عمه اش، پدربزرگش را نیز تنها به جرم اینکه این عمل را گزارش کرده بود به قتل رساند.

پس از فرار کردن عمه این نوجوان متجاوز به منزل یکی از همسایگان با دخالت همسایگان پلیس در جریان امر قرار گرفت.

پس از حضور پلیس دستگیری وی در اولین بازجویی خود به تجاوز و قتل پدربزرگش اعتراف کرد.

به گزارش این خبرگزاری جلسه دادگاهی که وی در آن متهم به تجاوز به عنف و قتل عمد شده بود صبح روز گذشته برگزار شد.

وی در پاسخ به سؤال دادستان این پرونده در مورد انگیزه اش برای تجاوز گفت: در آن موقع هیچ چیز نمی فهمیدم و حتی نسبت فامیلی ام را فراموش کرده بودم.


پس از نتیجه آزمایشات خون، که توسط پزشکی قانونی از وی گرفته شد وجود نوعی ماده مخدر درخونش ثابت شد. این ماده که با ترکیبی از کوکائین و نوعی قرص مسکن درست می شود که مصرف شده را برای لحظاتی کوتاه از آنچه که در پیرامونش می گذرد غافل کرده طوری که اجسام و اشیاء را در اطراف خود به صورت پرده ای متحرک می بینند.

وی در مورد چگونگی قتل پدربزرگ 80 ساله اش به بازپرس پرونده اش این طور توضیح داد: هنگامی که پدربزرگم قصد گوشی تلفن را در دست گرفته بود به سمت وی برگشتم و او را هل دادم. مرگ این پدربزرگ 80 ساله شکستگی جمجمه بر اثر برخورد با میز شیشه ای اعلام شد.
در صورت محکوم شدن به قتل عمد به 30 سال زندان محکوم خواهد شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی هفته آینده در حضور شاکیان که خانواده وی هستند برگزار می شود.

ارسال نظر