پاسخ مسابقه یکشنبه 13 مرداد iFilm +جایزه | میهن کمپ

پاسخ مسابقه یکشنبه 13 مرداد iFilm +جایزه

ifilm

برای مشاهده لینک مسابقه، پاسخ صحیح و همچنین منبع پاسخ به ادامه مطلب مراجعه نمایید…

 

 

 

سوال مسابقه:

در کدام‌یک از این آیه‌ها خداوند متعال «العزیز الغفور» نامیده شده است؟


1 – آیه 2 سوره مبارک ملک
2 – آیه 51 سوره مبارک شوری
3 – آیه 54 سوره مبارک روم

پاسخ صحیح، گزینه 1 می باشد.

‌لینک مسابقه

ارسال نظر