پاسخ مسابقه پنج شنبه 10 مرداد iFilm +جایزه | میهن کمپ

پاسخ مسابقه پنج شنبه 10 مرداد iFilm +جایزه

ifilm

برای مشاهده لینک مسابقه، پاسخ صحیح و همچنین منبع پاسخ به ادامه مطلب مراجعه نمایید…

 

 

 

سوال مسابقه:

آیه 123 از سوره مبارک ” آل عمران ” درباره کدام یک از پیکارهای مسلمانان است؟


1 – جنگ خیبر
2 – جنگ بدر
3 – جنگ احد



پاسخ صحیح، گزینه 2 می باشد.

منبع

‌لینک مسابقه

ارسال نظر