وقتی قطبی شاگرد مدرسه مادرش بود + عکس | میهن کمپ

وقتی قطبی شاگرد مدرسه مادرش بود + عکس

مادر افشین قطبی به عنوان کارمند آموزش و پرورش، معلم فرزند خودش هم بود.

میهن کمپ | http://mihancamp.com

***

میهن کمپ | http://mihancamp.com

ارسال نظر