وسائل کاربردی با کارکرد صفر... | میهن کمپ

وسائل کاربردی با کارکرد صفر…

آب پرتغال

برای مشاهده ادامه عکس ها به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

جوزپه کلاروسو هنرمند خلاق دست به ایده جالبی زده است. او سعی کرده دید متفاوتی نسبت به اشیاء اطرافش که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد ، داشته باشد. که در نوع خود خلاقیتی طنز گونه است.

اشیئ غیرممکن01

اشیئ غیرممکن02

اشیئ غیرممکن03

اشیئ غیرممکن04

اشیئ غیرممکن05

اشیئ غیرممکن06

اشیئ غیرممکن07

اشیئ غیرممکن08

اشیئ غیرممکن09

اشیئ غیرممکن10

اشیئ غیرممکن11

اشیئ غیرممکن12

اشیئ غیرممکن13

اشیئ غیرممکن14

منبع: مجله مهر

ارسال نظر