نامزدی معاون مرتضوی در انتخابات | میهن کمپ

نامزدی معاون مرتضوی در انتخابات

محمد سالار کیا ، معاون امور زندان های دادستان سابق تهران ، سعید مرتضوی هم در انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کرد.

سالار کیا در زمان حضور سعید مرتضوی در دادستانی تهران ، معاون امور زندان ها و ضابطات دادستانی بوده است. او پس از دادستانی به باشگاه پرسپولیس تهران رفته  و سمت معاونت حقوقی این باشگاه را عهده دار بوده است.

 

ارسال نظر