میزان و رشد جمعیت ایران اعلام شد | میهن کمپ

میزان و رشد جمعیت ایران اعلام شد

گیره بینی

بانک مرکزی جمعیت ایران را براساس برآوردهای مرکز آمار آیران، ۷۴٫۷ میلیون نفر اعلام کرد.

در جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: از ۷۴٫۷ میلیون نفر جمعیت ایران، ۵۳٫۶ میلیون نفر شهری و ۲۱٫۱ میلیون نفر روستایی هستند.

بانک مرکزی رشد جمعیتی کشور را ۱٫۵ درصد اعلام و تصریح کرده است: تراکم جمعیت نیز ۴۵٫۳ نفر در هر کیلومتر مربع است، همچنین جمعیت فعال کشور – البته سه ماهه اول ۸۹ – ۲۴٫۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری هم در بهار امسال ۱۴٫۶ درصد بوده است.

کیف آلوما والت

ارسال نظر