میزان و رشد جمعیت ایران اعلام شد | میهن کمپ

میزان و رشد جمعیت ایران اعلام شد

بانک مرکزی جمعیت ایران را براساس برآوردهای مرکز آمار آیران، ۷۴٫۷ میلیون نفر اعلام کرد.

در جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: از ۷۴٫۷ میلیون نفر جمعیت ایران، ۵۳٫۶ میلیون نفر شهری و ۲۱٫۱ میلیون نفر روستایی هستند.

بانک مرکزی رشد جمعیتی کشور را ۱٫۵ درصد اعلام و تصریح کرده است: تراکم جمعیت نیز ۴۵٫۳ نفر در هر کیلومتر مربع است، همچنین جمعیت فعال کشور – البته سه ماهه اول ۸۹ – ۲۴٫۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری هم در بهار امسال ۱۴٫۶ درصد بوده است.

ارسال نظر