معرفی فیلم سینمایی گلوگاه+تصاویر | میهن کمپ

معرفی فیلم سینمایی گلوگاه+تصاویر

گلوگاه

گلوگاه داستان مردمی است که هیچ‌گاه آنها را ندیده‌ایم و همیشه در جاده‌ها از کنارشان

به سادگی عبور کرده‌ایم و این عبوری است از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب…

 

 

گلوگاه داستان مردمی است که هیچ‌گاه آنها را ندیده‌ایم و همیشه در جاده‌ها از کنارشان به سادگی عبور کرده‌ایم و این عبوری است از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب…

گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه

 

 

ارسال نظر