مشاهده برنامه امتحان نهایی پایه سوم متوسطه سال ۱۳۹۰ | میهن کمپ

مشاهده برنامه امتحان نهایی پایه سوم متوسطه سال ۱۳۹۰

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) و نیم سال و جبرانی دوم پیش دانشگاهی و هماهنگ سال اول و دوم متوسطه نظری در خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹ اعلام شد…

جهت خواندن به ادامه مطلب مراجعه کنید …

 

برنامه امتحان نهایی سال سوم متوسطه سالی ـ واحدی (روزانه) و نیم سالی ـ واحدی (بزرگسالان) و داوطلبان آزاد رشته‌های نظری در نوبت امتحانی خرداد ماه سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹به این شرح است:


در روز یک‌شنبه یکم خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی»، امتحان «قرآن و تعلیمات دینی (۳) دین و زندگی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید(۲) “»؛ در روز سه‌شنبه ۳ خرداد ۹۰ در رشته‌ «ریاضی فیزیک» امتحان «هندسه(۲)»، رشته «علوم تجربی» امتحان «ریاضی (۳)»، رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «ریاضی»؛ در روز پنج‌شنبه ۵ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «ادبیات فارسی (۳)»، در رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات فارسی تخصصی» و در روز یک‌شنبه ۸ خرداد ۹۰ در رشته‌ «ریاضی فیزیک» امتحان «حسابان»، رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه» و در رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی» امتحان «فلسفه و منطقه» برگزار می‌شود.

در روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی» امتحان «زبان خارجی (۳)»؛ در روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد ۹۰ در رشته‌ «ریاضی فیزیک» امتحان «جبر و احتمال»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زمین شناسی»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «جغرافیا(۲)» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اخلاق (۲)»؛ در روز دو‌شنبه ۱۶ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۳)و آزمایشگاه»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «تاریخ ایران و جهان(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «تاریخ اسلام(۲)»؛ در روز چهار‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «عربی(۳)»، در رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «عربی(۳) ویژه علوم و معارف اسلامی»؛ در روز شنبه ۲۱ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «شیمی(۳) و آزمایشگاه»، در رشته «ادبیات و علوم انسانی» امتحان «آرایه‌های ادبی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان “تفسیر و علوم قرآنی(۲) “؛ در روز دو‌شنبه ۲۳ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ریاضی فیزیک و علوم تجربی» امتحان «زبان فارسی(۳)»، در رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «زبان فارسی تخصصی» و در روز چهار‌شنبه ۲۵ خرداد ۹۰ در رشته‌های «ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی» امتحان «جامعه شناسی (۲)» برگزار می‌شود.

* برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی در نیم سال دوم سال تحصیلی

برنامه امتحان نهایی پیش‌دانشگاهی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹ به این شرح است:
در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر» امتحان «معارف اسلامی (۲) دین و زندگی» و در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «اصول عقاید(۲)» و در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی و علوم تجربی» امتحان «فیزیک(۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «عربی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «ادبیات عرب(۲)»، در رشته «هنر» امتحان «آشنایی با میراث فرهنگی ایران» برگزار خواهد شد.

در روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۰ در رشته‌ «هنر» امتحان «آشنایی با رشته‌های مختلف هنری»؛ در روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۰ در رشته‌های «علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر» امتحان «زبان فارسی(۲)» و در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۰ در رشته‌ «علوم ریاضی» امتحان «حساب دیفرانسیل و انتگرال(۲)»، در رشته «علوم تجربی» امتحان «زیست شناسی(۲)»، در رشته «علوم انسانی» امتحان «ادبیات فارسی(۲)»، در رشته «علوم و معارف اسلامی» امتحان «فقه» و در رشته «هنر» امتحان «سیر هنر در تاریخ(۲)» برگزار می‌شود.

* برنامه امتحانات نهایی پیش‌دانشگاهی در جبرانی دوم

برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی در جبرا

امکان ارسال نظر وجود ندارد