مسیج های شکلک دار جدید مرداد ماه | میهن کمپ

مسیج های شکلک دار جدید مرداد ماه

اس ام اس شکلک دار  (اس ام اس تصویری)

10,20,30,40,50,60,70,80,90,100

.

بیام ؟

.

کجا قایم شدی؟

.

آهان پیدات کردم

.+””+  .+””+.
+     injayi     +
“+.            .+”
“+ . +”

فرستنده : دانش از تهران

+++++++++++

/) /)
@@ \_____/
/ /\    ____\
¤¤     | | | |
^^^^

تو گوشیت جاداری چند روزی خرمو ببندی؟؟!!

فرستنده : 6056***0916

+++++++++++

‎ ©/

/ l

‎ /\

اجازه؟ ما دلمون واست تنگ شده.

فرستنده : 6348***0938

+++++++++++

م♥

ی♥

ب♥

و♥

س♥

م♥

ت♥

ع:-*ز:-*ی:-*ز:-*م:-

فرستنده : 9639***0937

+++++++++++

/) /)
@@ \_____/
/ /\    ____\
¤¤     | | | |
^^^^

خوش به حالت گوشیت آیینه داره!!!!!!!!!!!!!!

فرستنده : 7179***0913

+++++++++++

O,,

I”

L

 

….,O
L”

 

O

I

L

 

,…./”””;|O

تعجب نکن دارم نماز شکر میخونم چون تورو دارم.

فرستنده : 6348***0938

+++++++++++

~ ~ ~ ~ – ~ – . ~ ~

~ \O/ ~ . – ~ ~ ~

~ – ~ ~ . ~ ~ ~~

اینقدر از دوریت گریه کردم دارم تو اشکام غرق میشم.

فرستنده : 6348***0938

+++++++++++

I—–Δ

I    ……

I    ””””’

I     o

I    /ii\

I    / L

این عکسو وقتی حموم بودی ازت گرفتم اگه sms ندی واسه همه میفرستم.

فرستنده : 2701***0936

+++++++++++

><(((>     ><(((>

><(((>     ><(((>

ماهی برات فرستادم تا بخوری و ببینی که چقدر مزش با علف فرق داره!!

فرستنده : 6348***0938

+++++++++++

*   *     *  *

*       *

*          *

*      *    *

این قاصدکها رو فوت کردم تا بیان بهت بگن به یادتم.

فرستنده : 6348***0938

ارسال نظر