مسیج فلسفی جدید مرداد 90 | میهن کمپ

مسیج فلسفی جدید مرداد 90

اس ام اس فلسفی مرداد 90 (اس ام اس فلسفی و آموزنده)

اس ام اس های فلسفی مرداد ماه رو با چند جمله ی بسیار مفهومی و زیبا از دکتر شریعتی آغاز میکنم.

کدامین پل در جهان شکسته که هیچ کس به مقصد نمی رسد….

زنده یاد دکتر علی شریعتی

فرستنده : 5698***0938

+++++++++++++++

دیشب که نمیدانستم به کدام یک از دردهایم بگریم ، کلی خندیدم. (دکتر علی شریعتی )

فرستنده : 3503***0917

+++++++++++++++

خوشبختی در سه جمله است
تجربه دیروز. استفاده امروز . وامید به اینده
ولی مازندگی مان رادر این سه جمله تباه می کنیم
حسرت دیروز. اتلاف امروز.وترس از اینده ( دکتر شریعتی )

فرستنده : مریم از تهران

+++++++++++++++

تمام عمر دویدم و نرسیدم وبا حیرت به کسانی نگاه کردم که ندویدند و رسیدند ، پس ایستادم و شکستم.

فرستنده : 0017***0937

+++++++++++++++

دربهشت آنچه راکه بخواهیم،مى شود.اما در دنیاآنچه راکه مى شودبایدخواست.

فرستنده : دانش از تهران

+++++++++++++++

زمان,غارتگرغریبی است همه چیز را مىبرد بجز حس دوست داشتن را…

فرستنده : 6348***0938

+++++++++++++++

دوست خوب مثل چراغ تو تاریکیه اما یادت باشه به روشنایی که رسیدی دورش نندازی.

فرستنده : 1174***0919

+++++++++++++++

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها. اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم ( ریچارد نیکسون )

فرستنده :9200***0935

+++++++++++++++

دکتر شریعتی : دلهای بزرگ و احساسهای بلند عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند.

فرستنده : 8593***0938

+++++++++++++++

زندگی حکمت اوست،چند برگی راتو ورق خواهی زد،مابقی راقسمت. قسمتت شاد.

فرستنده : دانش از تهران

+++++++++++++++

آنگاه که ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس میکنی ؛ به خاطر بیاور که زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است

فرستنده : 6193***0935

+++++++++++++++

خدایا کمیت را فدای کیفیت نکن کمتر خلق کن ولی آدم خلق کن.
فرستنده : 3355***0938

+++++++++++++++

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که ” ای کاش” تکیه کلام پیریت نشود.
فرستنده : رها

+++++++++++++++

با افکار زیبایت زندگی کن ، چون زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا میشه.
فرستنده : 5947***0939

+++++++++++++++

یادمان باشد که همیشه ذره ای حقیقت پشت هر ” فقط یه شوخی بود” کمی کنجکاوی پشت ” همینطوری پرسیدم” قدری احساسات پشت ” به من چه اصلا” مقداری خرد پشت ” چه میدونم” و اندکی درد پشت ” اشکال نداره وجود دارد.
فرستنده : 4813***0938

+++++++++++++++

خدایا خودم مراقب دشمنانم هستم تو مراقب دوستانم باش.

فرستنده : 7818***0936

+++++++++++++++

یک هیزم شکن زمانی خسته میشه که تبرش کند بشه نه اینکه هیزمش زیاد باشه. تبر ما انسانها باورهامونه ، نه آرزوهامون.

فرستنده : رها

ارسال نظر