مجموعه جملات و اس ام اس های عارفانه | میهن کمپ

مجموعه جملات و اس ام اس های عارفانه

زندگی را دوست دارم به شرط آن که:
(ز)آن زندان نباشد
(ن)آن ندامت نباشد
(د)آن در ماندگی نباشد
(گ)آن گورستان نباشد
(ی)آن یاس نباشداس ام اس های عارفانه و جملات قصار

از تمام داشته هایت که به آن می بالى خدا را جدا کن بعد ببین چه دارى ؟
به همه کمبودهایت که از آن می نالى خدا را بیفزا و ببین دیگر چه کم دارى ؟
اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

انسان ها دو دسته اند:
آن هایی که بیدارند در تاریکی و آن هایی که خوابند در روشنایی

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

سلامتی تاجی است بر سر انسانهای سالم که فقط افراد بیمار آن را می بینند . . .

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

خوش بین باشید ، اما خوش بین دیر باور . . .
(ساموئل اسمایلز)

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

برای انجام ندادن ۱ کار می توان ۱۰۰۱ دلیل آورد
اما برای انجام ۱۰۰۱ کار ۱ دلیل کافیست

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

شنا بلد نیستی؟؟؟
دلتو به دریا نزن

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

در شرایط دشوار زندگی مرد بزرگ به خود سخت میگیرد و مرد کوچک به دیگران . . .

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

از نظر انسانها سگها حیواناتی با وفا و مفید هستند
ولی از نظر گرگها، سگها گرگهایی بودند که تن به بردگی دادند
تا در آسایش و رفاه زندگی کنند!
( چگوارا)

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

مثل خردمندان فکر کنید اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید . . .
(ویلیام بولریتس)

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

هر سخنی که از دل برخیزد بر دل نشیند و
اگر فقط از زبان خیزد از گوشها فراتر نرود

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

هرگز به دیگران اجازه نده قلم خودخواهی دست بگیرند دفتر سرنوشت
را ورق زنند خاطراتت را پاک کنند و در پایانش بنویسند قسمت نبود  . . .

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

خوشبختی سراغ کسی می رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد . . .

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

برترین نوع ایمان آن است که بدانی هر جا هستی خدا با توست . . .
پیامبر اکرم(ص)

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای
به خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای
مدیون صبرت در برابر سیاهترین شبی هستی
که هیچ دلیلی برای تمام شدن نمی دیدی . . .

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم ، دیدن آنچه که همه می بینند هنر نیست . . .

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

بعضی کلمات همانند سکه بر اثر زیادی استعمال ساییده می‌شوند
و نقش و نگارشان محو می‌شود، آزادی هم یکی از این کلمات است . . .

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

برای پناهندگی به درگاه خدا ، نیاز به هیچ گذرنامه و ویزایی نیست . . .

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

همه دنیا در حکم یک دوربین عکاسی است ، لبخند بزنید  . . .

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

فرزانه وار آرام باش ، آنان که به سرعت می دوند زمین می خورند . . .

اس ام اس های عارفانه و جملات قصار

اینگونه زندگی کنیم: ساده اما زیبا، مصمم امابی خیال
متواضع اما سربلند، مهربان اما جدی، سبز اما بی ریا، عاشق اما عاقل . . .

ارسال نظر