مایکل اسکافیلد یک هم جنس گرا است | میهن کمپ

مایکل اسکافیلد یک هم جنس گرا است

هم جنس گرا

مایکل اسکافیلد یک هم جنس گرا است

1374508299310568

ونت ورث میلر:پس از دعوت در فیلم سنپدرزبرگ گفت من هم جنس گرا هستم.

برای دیدن ادامه محتوا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پس از دعوت به فیلم روسیه ای سن پدرزبرگ گفت :چون دولت شما از هم جنس گرا ها خوشش نمیاد پس من هم نمیتوانم در فیلم شما شرکت کنم اما از دعوت شما خیلی خوش حال هستم.

کار هم جنس گرا  از نظر بیشتر کشور های یک کار واقعا زشت و ناپسند است.

ارسال نظر