ماتریس متقارن ادبی | میهن کمپ

ماتریس متقارن ادبی

این شعر به صورت عمودی و افقی یک جور خوانده می‌شود


(ماتریس متقارن ادبی)

ارسال نظر