عکس های دیدنی از مردی که داشت بانوی سال می شد | میهن کمپ

عکس های دیدنی از مردی که داشت بانوی سال می شد

http://www.saeidpix.com/upload/2011/02/miss_yakutiya_17-250x300.jpg

این شخص از ایالتYakutia روسیه تصمیم گرفت در مسابقات زیبایی “Miss Yakutia” شرکت کند,او اول به
آرایشگاه ماهری رجوع کرد بعد تعدادی لباس شب کرایه کرد,بعد پیش عکاس ماهری رفت و
عکس های حرفه ای از خود انداخت.بعد از اینکه عکس های خودش رو برای سایت “Miss
Yakutia” پست کرد و به مراحل فینال رسید.متاسفانه دو روز بعدش توسط شخصی لو رفت که
او زن نیست بلکه مرد است و از مسابقه اخراج شد

t عکس های دیدنی از مردی که داشت بانوی سال می شد

ارسال نظر