عکس عجیب ترین موزه جهان در ترکیه | میهن کمپ

عکس عجیب ترین موزه جهان در ترکیه

 

این موزه توسط آقای چز گالیپ در زیر مغازه کوزه گیریش در شهر آوانوس ترکیه احداث شده و دارای نمونه موی بیشتر از ۱۶۰۰۰ زن است. تمام در ها، دیوارها، سقف ها و همه چیز جز کف زمین پراست از موهای زنانی که به آنجا سفر کرده اند و روی تکه کاغذی اسم، آدرس و تلفن خود را نوشته اند….

ارسال نظر