عدم استفاده از «مواظب خودت باش»! | میهن کمپ

عدم استفاده از «مواظب خودت باش»!

امروز مي‌بينيم كه وقتي جوانان مي‌خواهند از هم جدا شوند به جاي خداحافظي جمله‌هاي ديگري همچون «مواظب خودت باش» و يا «بعد مي‌بينمت» به كار مي‌برند كه اين گرايش‌ها مربوط به دوره مدرنيته است كه بشر در پي تامين صددرصدي منافع خود است و كاري به تكليف ندارد.
مهر نوشت:
نماينده مجلس خبرگان رهبري با انتقاد از كنار گذاشتن برخي اصطلاحات اصيل فرهنگي، فرهنگ موجود در جامعه را در برخورد با فرهنگ‌هاي الحادي آسيب‌پذير دانست.

آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي، در جلسه تفسير شرح نصايح امام محمد باقر (ع) به جابر بن يزيد جعفي كه به مناسبت ماه مبارك رمضان در دفتر مقام معظم رهبري در قم برگزار شد، گفت: در آيات مختلفي در قرآن پيروي از هواي نفس در رديف شرك آمده است و در واقع هواي نفس در حكم شرك و بسيار خطرناك است.

فرهنگي كه امروز در بين نسل جديد ريشه گرفته است گفتن لفظ دلم مي‌خواهد و همچنين دوست دارم است كه اين واژه‌ها در فرهنگ‌هاي غربي وجود داشته و دارد و آنها در فيلم‌هايشان آن را به جوانان آموزش مي‌دهند.

امروز مي‌بينيم كه وقتي جوانان مي‌خواهند از هم جدا شوند به جاي خداحافظي جمله‌هاي ديگري همچون «مواظب خودت باش» و يا «بعد مي‌بينمت» به كار مي‌برند كه اين گرايش‌ها مربوط به دوره مدرنيته است كه بشر در پي تامين صددرصدي منافع خود است و كاري به تكليف ندارد.

اگر مي‌خواهيم از سقوط و لغزش محفوظ بمانيم بايد از موارد گناه فاصله بگيريم و گاهي بايد از چيزهايي كه حرام هم نيست اجتناب كنيم. به عنوان مثال نگاه اول در فقه اسلامي مانعي ندارد و حرام نيست ولي اگر ادامه يابد، هوس در انسان زنده مي‌شود و موجب نزديكي به پرتگاه سقوط خواهد شد.

ارسال نظر