عاشقانه ترین اس ام اس نوروز | میهن کمپ

عاشقانه ترین اس ام اس نوروز

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند

معنی کور شدن را گره ها میفهمند

 

.

.

.

سخت بالا بروی ، ساده بیایی پائین

قصه تلخ مرا ، سرسره ها میفهمند  . . .

.

.

.

هر چند که دور از عشق بازی هستیم / اما به رضای عشق راضی هستیم

امکان ارسال نظر وجود ندارد