صاحب کانال فارسی وان به همراه همسر سوم و فرزندش ! + عکس | میهن کمپ

صاحب کانال فارسی وان به همراه همسر سوم و فرزندش ! + عکس

روپرت مرداک رئیس farsi 1


میهن کمپ | http://mihancamp.com

روپرت مرداک 85 ساله به همراه پسرش جیمز مرداک که همگان او را وارث امپراتوری عظیم رسانه ای او می دانند
درحال پاسخگویی به نمایندگان مجلس عوام انگلیس هستند.
خانمی که پشت مرداک نشسته است وندی ونگ همسر سوم مرداک است که یک ستاره سینما بوده و اصلیتی هنگ کنگی دارد.

ارسال نظر