سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!! | میهن کمپ

سوژه های خنده دار تقریبا وطنی!!

این پست فقط برای اینه که یه کم بخندیم

 

کار از محکم کاری که عیب نمیکنه!

 

اینا همراه همیشگی یه دانشجو توی خوابگاست …

این که گفتی به انگلیسی چی میشه؟!!

وقتی کوچه از وسط شعبه رد بشه!

ینی ترجمه ت تو حلقم

انقد نتونست عصبانیتش رو کنترل کنه که به این وضع دچار شد!

نوش جان :)

ارسال نظر