سوتی درباره برنامه شبکه 1 | میهن کمپ

سوتی درباره برنامه شبکه 1

خواندن جوک خفن سوتی جدید برنامه زنده شبکه یک


میهن کمپ | http://mihancamp.com

سوتی عجیب مجری برنامه زنده شبکه اول سیما در برنامه پا تو کفش اخبار

در برنامه صبحگاهی شبکه اول سیما، در بخش «پا تو کفش اخبار» که با حضور رضا رفیع برگزار  میشود، در بخشی که او به خبر آنتن‌دهی موبایل‌ها گیر داده بود، مجری برنامه، بدون توجه به محتوای یک لطیفه،  لطیفه‌ای غیر قابل پخش را تعریف کرد.وی اگرچه بعد از اتمام لطیفه‌اش حس کرد… لطیفه خوبی روی آنتن تحویل مردم نداده و خودش نیز حالت انزجار از خود نشان داد، اما کار از کار گذشته بود.
او این لطیفه را برای مردم تعریف کرد:

یک آقایی توی دبلیو‌سی بود، بعد موبایلش زنگ زد، خانم‌اش بود. گفت: کجایی؟

جواب داد: توی جلسه‌ام!

گفت: من زنگ زدم بگم، دارم می‌رم خونه مامان بابا…تو هم اونجا یه چیزی بخور!

 

ارسال نظر