سوتی در تلویزیون، پخش فیلم مستهجن +عکس | میهن کمپ

سوتی در تلویزیون، پخش فیلم مستهجن +عکس

سوتی در تلویزیون

یک شبکه تلویزیونی در کانادا در برنامه های بامدادی چند دقیقه فیلم مستهجن پخش کرد.به خاطره پخش اشتباهی چند دقیقه فیلم مستهجن درهنگام اخبار بامدادی روز جمعه  عذرخواهی کرده است. این شبکه می گوید این اشتباه به خاطر اخلال درارسال سیگنال های کانال های کابلی تلویزیون صورت گرفته است.رئیس این شبکه می گوید این اتفاق برای اولین در سابقه ۳۰ ساله این فرد افتاده است.

ارسال نظر