سهمیه بنزین نوروز امشب واریز می‌شود | میهن کمپ

سهمیه بنزین نوروز امشب واریز می‌شود

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به تثبیت سهمیه گازوئیل خودروها در فروردین ماه امسال، اعلام کرد: ۶۰ لیتر سهمیه بنزین نوروزی با قیمت ۴۰۰ تومانی ساعت ۲۴ امشب به کارتهای سوخت واریز می‌شود…

محمد رویانیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه سهمیه گازوئیلی خودروهای دیزلی برای فروردین ماه امسال تثبیت شده است، گفت: اختصاص سهمیه گازوئیل خودروهای مختلف در اولین ماه فصل بهار۹۰ همچون روال ماههای گذشته بوده و تغییری نکرده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین با یادآوری اختصاص سهمیه بنزین نوروزی خودروها، تصریح کرد: بر این اساس، ساعت ۲۴ امشب ۲۵ اسفند ماه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین نوروزی خودروهای شخصی به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه هدف از واریز سهمیه نوروزی در ساعت ۲۴ امشب تسهیل و تسریع به مردم برای آغاز سفرهای نوروزی است، تاکید کرد: از سوی دیگر دولت همزمان با آغاز سفرهای نوروزی در بخش حمل و نقل و سوخت تدابیر و برنامه های ویژه ای پیش بینی کرده است.

وی همچنین از واریز ۶۰ لیتر سهمیه بنزین فروردین ماه تا ساعت ۲۴ روز ۲۹ اسفند ماه خبر داد و افزود: سهمیه بنزین نوروزی و فروردین همچون گذشته با قیمت نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان عرضه می شود.

پیشنهاد خصوصی سازی حمل و نقل شهری روی میز دولت

رویانیان همچنین در خصوص ارائه طرح خصوصی ‌سازی حمل و نقل عمومی در سال آینده به دولت خبر داد و تاکید کرد: این طرح توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تهیه و پس از انجام کارهای کارشناسی طراحی و گردآوری شده است  و در سال ۱۳۹۰ به دولت تقدیم می‌شود.

به گفته این مقام مسئول این طرح دولت نیست بلکه طرح مدیریت حمل و نقل سوخت است و دولت می تواند این طرح را بپذیرد و می تواند رد کند ولی اینکه دولت می خواهد حمل و نقل را خصوصی کند اشتباه است؛ بلکه ستاد حمل و نقل و سوخت قصد دارد طرح خصوصی سازی را در سال ۹۰ به دولت تقدیم کند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه این طرح با هدف توانمند سازی حمل و نقل و توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور طراحی شده است، بیان کرد: دولت نگاه ویژه ای به حوزه حمل و نقل دارد و در این راستا بودجه‌ای که دولت برای حمل و نقل اختصاص داده در حد توان بوده است.

این عضو کابینه دولت ادامه داد: هنوز دولت هیچ تصمیمی در رابطه با تغییر نحوه مدیریت حمل و نقل در کشور نگرفته بلکه برنامه‌هایی را برای بهبود حمل و نقل در سال ۹۰ در دستور کار خود قرار داده است.

وی اقتصادی کردن حمل و نقل، توانمند سازی حمل و نقل، متناسب سازی عرضه و تقاضا، جلب مشارکت سرمایه های خصوصی و توسعه گسترده انواع حمل و نقل در سراسر کشور را از ویژگی های بارز اجرای این طرح عنوان کرد.

ارسال نظر