ساختمانی به شکل اعضای بدن انسان | میهن کمپ

ساختمانی به شکل اعضای بدن انسان

ساختمانی در هلند که تمام قسمت ها و کارکرد بدن را به شما نشان میدهد.

با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

 

این ساختمان در هلند ساخته شده و با سفر به درون آن می‌توان از تمامی قسمتها و کارکرد درست یک بدن سالم اطلاعات کسب کرد.
ارتفاع این ساختمان که از نظر ظاهری مانند پیکر یک انسان نشسته است، سی و دو متر می باشد.

 

 

ارسال نظر