زندگی خوابگاهی به روایت تصویر | میهن کمپ

زندگی خوابگاهی به روایت تصویر

ساعت ۲ نصف شب یک اتاق

برای دیدن ادامه تصاویر به ادامه مطب مراجعه نمایید لطفا تا لود شدن تصاویر اندکی صبر کنید

ساعت ۳ نصف شب کل خوابگاه منهای سرپرست

ساعت ۴ صبح هنگام خواب

وضعیت تحصیل در خوابگاه

اولین روزهای خوابگاه

گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذست چند روز

پایان گفت و گو

امکانات غذایی در خوابگاه

طریقه ظرف شستن در خوابگاه

اواخر ترم وضعیت ۷۰درصد دانشجویان

و این هم آخر عاقبتش!!

ارسال نظر