روستایی با کوچه هایی از نهر در هلند | میهن کمپ

روستایی با کوچه هایی از نهر در هلند

گیره بینی

این روستای بسیار زیبا در هلند واقع است که در آن هیچ کوچه وخیابانی دیده نمی شود.مسیر رودخانه تنها راه ارتباطی میان مردم این روستاست وبا قایقهای خود در آن رفت و آمد می کنند که نه تنها سخت به نظر نمی رسد که بسیار هیجان انگیز است!

کیف آلوما والت

ارسال نظر