روستایی با کوچه هایی از نهر در هلند | میهن کمپ

روستایی با کوچه هایی از نهر در هلند

این روستای بسیار زیبا در هلند واقع است که در آن هیچ کوچه وخیابانی دیده نمی شود.مسیر رودخانه تنها راه ارتباطی میان مردم این روستاست وبا قایقهای خود در آن رفت و آمد می کنند که نه تنها سخت به نظر نمی رسد که بسیار هیجان انگیز است!

ارسال نظر