رقص دختران ایرانی در تالار وحدت + عکس | میهن کمپ

رقص دختران ایرانی در تالار وحدت + عکس

رقص

رقص دختران ایرانی در تالار وحدت + عکس

رقص (3)

میهن کمپ: تصاویری از رقص و انجام حرکات موزون دختران جوان در جشنواره موسیقی کودک که در تالار وحدت برگزار شد را در ادامه مشاهده می کنید…

رقص

رقص دختران ایرانی در تالار وحدت + عکس

رقص (1)

رقص رقص (2)

رقص رقص (4)

رقص رقص (5)

رقص رقص (3)

رقص رقص (6)

رقص رقص (7)

رقص

ارسال نظر