راه های پیشگیری از بارداری | میهن کمپ

راه های پیشگیری از بارداری

 

روشهای پیشگیری از بارداری را به شکل زیر می توان طبقه بندی کرد :

 • روشهای موقتی
 1. قرصهای خوراکی
 2. قرصهای ترکیبی با مقدار بیشتر هورمون ( HD )
 3. قرصهای ترکیبی با مقدار کم هورمون ( LD )
 4. قرصهای ترکیبی با مقدار متغیر هورمون ( چند مرحله ای    )
 5. قرصهای تک هورمونی  ( دوران شیردهی  ) ۰
 6. روشهای ایجاد مانع ( کاندوم )
 7. وسیله داخل رحمی ( آی . یو . دی – IUD )
 8. روشهای طولانی مدت جدید
 9. نورپلانت ( کپسولهای کاشتنی )
 10. آمپولهای تزریقی
 • روشهای دائمی
 1. بستن لوله در زنان ( توبکتومی )
 2. بستن لوله در مردان ( وازکتومی )
 • روشهای متفرقه
 1. مقاربت منقطع
 2. استفاده از دوره مطمئن ( روش ریتم )
 • پیشگیری از بارداری به صورت اضطراری

برای انتخاب هر یک از روشهای فوق زوج یا زوجین باید حتماً با پزشک یا کارکنان بهداشتی و درمانی مشاوره کرده ، از آنها برای انتخاب روش مناسب یاری بخواهند .

تعریف و اهداف

تنظیم خانواده عبارت از آن است که در یک خانواده پدر و مادر به دلخواه خود و بر پایه آگاهی ، بینش و تصمیم گیری مسئولانه با به کار بردن یکی از روشهای پیشگیری از حاملگی ، تعداد فرزندان خود را با توجه به امکانات اقتصادی و قدرت جسمی و روانی خود تنظیم کنند و بدین وسیله در توسعه اجتماعی کشور نیز سهیم شوند .

برای اجرای هر چه بهتر و موفق تر برنامه های تنظیم خانواده مشارکت زوجین ضروری است . حتی الامکان زن و شوهر – هر دو – برای کسب اطلاع از روشهای مختلف و اتخاذ تصمیم برای انتخاب مناسبترین آنها بایستی مراجعه کنند . اگر امکان مشاوره با هر دو میسر نبود ، در این صورت بایستی با یکی از زوجین مشاوره نمود و به او فرصت داد تا با همسرش مشورت نماید . در ابتدا مشاور باید از شرایط زوجین در زمینه اجرای برنامه آگاه شود و سپس اطلاعات لازم در مورد روشهای مختلف پیشگیری مناسب برای زوجین و نحوه استفاده ، محاسن و عوارض احتمالی آنها را با زبان ساده بیان کند و به زوجین فرصت دهد تا با تبادل نظر با یکدیگر نسبت به انتخاب روش ، تصمیم لازم را بگیرند.

ارسال نظر