راز موفقیت ! | میهن کمپ

راز موفقیت !

axj

روزی جوانی از سقراط در مورد راز موفقیت پرسید ، سقراط در جواب از خواست که فردا به کنار نهر آب برود . فردای آن روز جوان به کنار نهر آب رفت. سقراط نیز از او خواست که  به سوی نهر همراه هم باشند جوان نیز قبول کرد…..

برای مطالعه ادامه ، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

به کنار آب رسیدند  و داخل آب شدند ، تاز قدری جلو رفتند که آب به زیر چانه هایشان رسیده بود . که ناگهان سقراط جوان را گرفت و به زیر آب فرو برد ! جوان تلاش کرد تا خود را ازاد کند اما سقراط او را به سختی نگه داشته بود!

جوان از شدت کمبود اکسیژن رنگش کبود شده بود  و در نهایت توانست خود را رها کند . اولین کاری که کرد این بود که نفس عمیقی کشید !

پس از آن سقراط از او پرسید : در زیر آب ، بیشترین چیزی که مشتاق بودی به دست بیاوری چه بود ؟ ! جوان در پاسخ گفت هوا !

سقراط نیز گفت : هر وقت به همین میزان  مشتاق کسب موفقیت بودی  ، برای رسیدن به آن تلاش خواهی کرد . راز دیگری ندارد !

ارسال نظر