دعاى روز 12 دوازدهم ماه رمضان | میهن کمپ

دعاى روز 12 دوازدهم ماه رمضان

اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ

والکَفافِ واحْمِلنی فیهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّی فیهِ من

کلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِکَ یا عِصْمَةَ الخائِفین


…………………………………………………………………………………
معبودا
در این روز پاکدامنی و پوشیدگی را زینت من قرار بده
و مرا به جامه قناعت و خویشتنداری بپوشان
عدل و انصاف را بر من بیارای
و از هر آنچه ترس و واهمه دارد, مرا در امان دار
به حقیقت نگاهداریت
ای حامی واهمه داران

ارسال نظر