دختری که جلو ماشین احمدی نژاد را گرفت! | میهن کمپ

دختری که جلو ماشین احمدی نژاد را گرفت!

یک دختر جلوی ماشین احمدی نژاد را گرفت!

 دختری که جلو ماشین احمدی نژاد را گرفت!

احمدی نژاد طی سفرهای استانی با صحنه عجیبی مواجه شد که دختر جوانی جلوی ماشین احمدی نژاد را گرفته بود ابتدا مسئولین فکر کردند که دختر برای آزار و اذیت این عمل را انجام داده است اما…

لطفا برای خواندن ادامه به ادامه مطلب مراجعه کنید…

اما هدف دختر از این عمل درخواست شخصی وی از احمدی نژاد جهت کمک به خانواده وی بوده است و نامه ای هم به احمدی نژاد داده بوده است.

ارسال نظر