داستان کوتاه/ آنچه می توانی انجام بده | میهن کمپ

داستان کوتاه/ آنچه می توانی انجام بده

گنجشک

برای مطالعه داستان کوتاه و زیبای “آنچه می توانی انجام بده” به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

 

 

 

داستان زیبای آنچه می توانی انجام بده

‫گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت !


پرسیدند : چه می کنی ؟

پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم !


گفتند : حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است ! و این آب فایده ای ندارد !


گفت : شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ، اما آن هنگام که خداوند می پرسد : زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟

ارسال نظر