خبر درگیری قلعه نویی و یاوری | میهن کمپ

خبر درگیری قلعه نویی و یاوری

امیر قلعه نویی و محمود یاوری در ورزشگاه آزادی با هم درگیری لفظی پیدا کردند…

در نیمه دوم بازی تیم های استیل آذین و سپاهان بود که یکی از بازیکنان استیل روی زمین افتاد. در این صحنه بود که خسرو حیدری با کمی تاخیر توپ را به بیرون فرستاد . محمود یاوری اعتراض داشت که چرا بازیکن سپاهان توپ را برای کمک به بازیکن مصدوم استیل آذین ، این قدر دیر به بیرون زده است. فریاد های پیرمرد اصفهانی بر سر بازیکن سپاهان با غرغرهای قلعه نویی بر سر خسرو توام شد که به نظر می رسید مضمون این گفته ها ، اعتراض قلعه نویی به حیدری برای انجام فیرپلی بوده است. یاوری هم که از گلایه های قلعه نویی شاکی شده بود به سمت او رفت و فریادهایی بر سر قلعه نویی زد و قلعه نویی هم جوابش را داد. دعوایی که برای لحظاتی شوکی بزرگ به ورزشگاه وارد کرد. البته سعید مظفری زاده ، داور بازی از این دو خواست تا با هم دوست باشند و این دو را آرام کرد که با هم آشتی کنند!

ارسال نظر