خبر درگذشت سیاوش قمیشی | میهن کمپ

خبر درگذشت سیاوش قمیشی

سیاوش قمیشی در گذشت …

سیاوش قمیشی بر اثر عارضه قلبی جان خود را از دست داد و جان به جهان آفرین داد روحش شاد.

سیاوش قمیشی خواننده محبوب قلب ها و بهترین خواننده دوران قدیم صبح امروز در گذشت ولی این خبر کاملا  صحت ندارد و می تواند به صورت اشتباه صورت گرفته باشد

ولی در غیر این صورت ایشون اخرین البوم خود را با نام یادگاری که یادگاری با ارزشی از ایشون بود به عنوان اخرین البوم و یادگاری از ایشان باقی می ماند

صحت این خبر امشب از میهن کمپ مشخص می شود

ارسال نظر