حضور مجری با تفنگ درپخش زنده اخبار تلویزیون لیبی | میهن کمپ

حضور مجری با تفنگ درپخش زنده اخبار تلویزیون لیبی

وی خطاب به معمر قذافی گفت: ای رهبر عالی مقام به خدای بزرگ قسم می خورم تا آخرین نفس، تا اخرین گلوله، تا آخرین قطره خون، تا آخرین طفل و تا آخرین شیرخوار مقاومت کنیم…

 

لیبی این روزها صحنه درگیری انقلابیون و نیروهای هوادار معمر قذافی دیکتاتور این کشور است.

ارسال نظر