جدیدترین اس ام اس و پیامک های برای تبریک عید نوروز ۹۰ | میهن کمپ

جدیدترین اس ام اس و پیامک های برای تبریک عید نوروز ۹۰

 

فرخنده بادبرهمگان مقدم بهار/نوروز، جاودانه ترین جشن روزگار

نوروزمبارک

.

.

.

نظرمهرربوبیت در دلتان بردوام

بربساط عافیت آرام

کارهایتان برنظام

دولتتان تمام

وروزونوروزتان فرخنده

سال نومبارک

.

.

.

نوروز باستانی,عید فرخنده وکهن راکه یادگارنیاکان و پیام‌آوردوستی،عشق و محبت،است،به شما  تبریک میگویم

نوروزمبارک

.

.

.

سبزترین و دلنوازترین تبریکات خودراروانه دل مهربانتان میکنم دلتان درنظرحق شادان وجانتان به مهرازل، نازان باد. نوروزمبارک

.

.

.

صمیمانه ترین شادباشهاراازمن پذیراباشیددر سال نو ۳۶۵ روزسلامتی،شادی، پیروزی،مهرودوستی و عشق رابرای شماآرزومندم

.

.

.

شیشه عطربهار،لب دیوارشکست وهمه جا پرشدازبوی خدا.همه جاآیت اوست

نوروزتان مبارک

.

.

.

هیچ چیزتوراناراحت نکند

اهریمن ازتودورباد

فقط شادی هاتورا احاطه کند

دوستانت عاشقت باشند

لطف خداباتوباشد

اینهاآرزوهایم برای تودرسال جدیداست

نوروزمبارک

.

.

.

ای صبح فرح افزا نوروزمبارک بادای نکهت شادی زانوروز مبارک بادای خوب و ای یکتا،نوروزمبارک بادای شوق وسرورما نوروزمبارک باد

.

.

.

تبریک و تهنیت

نوروزوسال نو

همواره مستجاب

بادا دعای تو

.

.

.

وبرآمدبهاری دیگر

مست وزیباوفریبا،چون دوست سبدی پیداکن پرکن ازسوسن وسنبل که نکوست

همره بادبهاری بفرست

پیک نوروزی وشادی بردوست

.

.

.

مثل لحظه ای که باغ, درترنم ترانه شکوفا میشود,غرق درشکوفه میشودروزگارتان بهـارلحظه هایتان پر ازشکوفـه باد.سال نـو مبارک

.

.

.

ای کاش هرروزمان نو روزباشدتانوشویم خودمان،اندیشه هایمان وعشقمان به همه زیبایی ها.سال نومبارک

.

.

.

آلبرت انیشتین،زکریای رازی،اسحاق نیوتن،پروفسورحسابی،من وسایردانشمندان،سال خوشی رابرای شماآرزومندیم

.

.

.

ورودبه این عیدسعید باستانی بنا به دلایل فنی برای شمامسدود می باشد.لطفااصرار نفرمایید!عیدشمامبارک

.

.

.

امیدوارم تو سال جدید موتور آرزو هات پنچر نشه !عید۹۰ مبارک

.

.

.

فرارسیدن نوروز باستانی،یادآورشکوه ایران ویگانه یادگارجمشید

جم برهمه ایرانیان پاک پندار،راست گفتارونیک کردار خجسته باد

.

.

.

درشکفتن جشن نوروز برایت درهمه سال سرسبزی جاودان وشادی

اندیشه ای پویاو آزادی وبرخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم

ارسال نظر